Vždy Vám radi pomôžeme s vašimi otázkami.

TSS Group a.s.

Továrenská 4201/50
018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36323551
DIČ: SK2020116505

Bankové údaje

Názov banky: Tatra banka, a.s. Trenčín,
číslo účtu: 2620801553/1100, SK08 1100 0000 0026 2080 1553
SWIFT: TATRSKBX

Predaj / objednávky

Jozef Žofaj
Tel.: +421 327 704 270
Mobil: +421 948 378 478
E-mail: zofaj@tssgroup.sk

Technická podpora

Andrej Zahorák
Tel.: +421 327 704 233
Mobil: +421 903 771 748
E-mail: zahorak@tssgroup.sk